aap-heart-logo-guld-grå

GRUPPETERAPI

Din personlige udvikling i et støttende fællesskab

SÅ finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe.

“Ved at deltage i gruppeterapi kan du få en følelse af tilhørsforhold og accept, som er vigtigt for ens følelsesmæssige trivsel og du har altid støttende vidner til din personlige udvikling.”

Personlig udvikling

Trygt Forum til spejling og sparring

Hvis du søger efter et sikkert og støttende fællesskab, hvor du kan udforske personlig vækst og udvikling, kan gruppeterapi være den perfekte løsning for dig. I en gruppe har du mulighed for at undersøge og analysere dine personlige udfordringer og problemer i dybden. Ikke kun det, men du kan også deltage i værdifuld dialog med andre ligesindede og modtage feedback og støtte fra både vejlederen og de andre deltagere.

 

Du kan være interesseret i at deltage i gruppeterapi, simpelthen for at tilfredsstille en naturlig nysgerrighed på personlig vækst. Eller du kan føle, at du lever et liv, der ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med dine kerneværdier. Uanset din motivation, behøver du ikke at have betydningsfulde problemer eller følelsesmæssig nød for at drage fordel af denne oplevelse.

 

Gruppeterapi kan være lige så nyttig for dem, der søger en større forståelse af sig selv og deres plads i verden. Kort sagt, hvis du ønsker samtale og samhørighed med andre og forvandle dit liv til det bedre, er gruppeterapi et vidunderligt valg at overveje.

 

Aktuelt har jeg 3 tilbud om gruppeterapi. En kvindegruppe, en mandegruppe og en gruppe for kvinder, som elsker kvinder.

Boa

"spejling er væsentlig for vores udvikling"

Jeg har kørt terapigrupper i mange år med stor succes og elsker selv det særlige rum, der skabes i gruppeterapi. Mennesker har brug for støtte og spejling af ligestillede, hvilket en gruppe kan bidrage med, og ved at vise vores styrke såvel som vores sårbarhed kan vi skabe dybere og mere meningsfulde forhold, der gør livet til et langt bedre sted at være i. 

SÅ finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe.

Psykoterapeutisk praksis siden 2005 og indehaver af all-about-people.

Mine klienter

NETOP derfor er gruppeterapi fantastisk!

“Er du interesseret i at deltage i en af mine grupper eller ønsker du at høre mere om gruppeterapi eller mig, så er du velkommen til at kontakte mig uforpligtende.

HJERTERUM

Jeg skaber et trygt rum, hvor alle kan udtrykke det, de har på hjerte

Midt i Odense og kun 3 minutter fra Banegården, byder jeg jer velkommen til et trygt og kærligt rum. I min praksis har alle mulighed for at komme til udtryk med det man går og holder tilbage andre steder, fordi man er bluefærdig, føler sig for meget, føler sig forkert eller som man bare ikke føler eller ønsker sig set og hørt i andre steder. Der er plads til de tanker og følelser, som kan være tabubelagte, og der er god tid til at få talt ud om tingene – uden udefrakommende afbrydelser.

 

Det er både inspirerende og en lettelse, at høre hvordan andre tackler deres liv. Det første alle mine gruppemedlemmer altid nævner, når jeg spørger ind til, hvad de får ud af at være i gruppe, er at det er så værdifuldt, at man ikke er alene om sine svære følelser og sine glæder. Det er en stor lettelse at høre at andre også bøvler rundt og det er samtidigt en stor inspiration at høre hvordan andre tackler livets udfordringer og glæder.

 

Som et gruppemedlem siger, – “Det er så dejligt, at gå hjem fra en gruppeeftermiddag mere fri i kroppen og måske endda med fornyet perspektiv på livet og hverdagen.”

Jeg tror, at kærlighed er fundamentet for livet, og en væsentlig del af mit arbejde er at nedbryde forsvarsbarrierer og skabe åben, ærlig og oprigtig dialog, så personer kan opleve sig selv, deres kærlighed og deres relationer på en transformerende måde. Således ønsker jeg også i grupperne  at støtte deltagerne til at skabe større overensstemmelse mellem deres indre og ydre verden.

 

Som deltager i gruppeterapi forpligter man sig til tavshedspligt og til stabilt fremmøde. (Undtagelse er naturligvis ved sygdom o.l.) Atmosfæren er hyggelig og afslappet og vi sidder blødt og behageligt. Der er kaffe, the og vand og vi skiftes til at have noget mundgodt med til pausen.

 

Det har altid været en drivende kraft og passion for mig at støtte mennesker til større personlig autenticitet og frihed. 

Mandag-Fredag: 10:00 – 19:00
Lørdag: Efter aftale

Vindegade 20, 1. sal
5000 Odense

Telefon: 61 79 79 30
Mail: boa@all-about-people.dk

Mobilepay: 853908
Bank: Reg. nr. 3596 kontonr. 3590060909

“Gruppeterapi er en intensiv psykoterapeutisk metode, hvor en lille gruppe mennesker mødes regelmæssigt for at dele livets glæder og sorger og støtte hinanden i vækst.”

Gruppeforløb

bliv mere opmærksom på dine følelser, holdninger og tankemønstre

Ønsker du et forum, hvor du trygt og sammen med ligesindede kan gå på opdagelse i din personlige udvikling, så kan gruppeterapi være den rette løsning for dig. I gruppen kan du fordybe dig i dine udfordringer og problematikker, og få spejling fra de andre deltagere og sparring fra gruppelederen. 

 

Du behøver ikke at have store udfordringer – men blot være nysgerrig på dig selv, og åben over for forandring og de øvrige deltagere. Det er nemlig vigtigt at være opmærksom på hvad de andre deltagere siger, og at kunne mærke efter, hvad det der tales om, betyder for dig i dit liv. 

 

Og så skal du kunne sætte ord og beskrivelser på de følelsesmæssige stemninger og reaktioner du oplever i gruppen – og være så åben og ærlig som mulig. I gruppen fokuseres der på den enkelte deltagers problemstillinger, men vi fokuserer også på de processer som udspiller sig imellem deltagerne mens man er i gruppen. 

Gruppeterapi virker gennem åben samtale, så det tilstræbes at deltagerne, så frit som muligt giver udtryk for sine følelser, tanker og fantasier

Emnerne i gruppen vil for hver mødegang bestemmes af, hvilke behov der dukker op fra gang til gang. Altså hvad der rør sig i den enkelte deltager og i gruppen som helhed. Det væsentlige er at temaerne giver størst mulig mening for hele gruppen, så alle får mest med sig hjem.

 

Grupperne består af 4-7 deltagere, der mødes en gang månedligt i 3 timer. For at sikre gruppens umiddelbare dynamik vil der være en kort forsamtale med mig, så jeg kan sikre at gensidige forventninger til et gruppeforløb kan indfries. Ved deltagelse i en gruppe forpligter du dig til tavshedspligt og til stabilt fremmøde.

 

Er du interesseret i en plads eller ønsker du at høre mere, så kontakt mig meget gerne.

Skal du være med ?

Måske en samtale kan afklare din tvivl

Det er en stor lettelse at vide, at mange andre også bøvler rundt i deres relationer og det er samtidigt lærende og inspirerende, at høre hvordan andre tackler udfordringerne. Er du blevet nysgerrig på om gruppeterapi er noget for dig? Kontakt mig gerne for afklaring.

SÅ finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe.

Få svarene

Hyppigste spørgsmål om gruppeterapi

Gruppeterapi er et tilbud til personer, der ønsker personlig udvikling og dele livets glæder og sorger med andre. Gruppeterapi er for dig som måske er nysgerrig på dig selv og ønsker at arbejde med forskellige følelsesmæssige problemstillinger eller som måske ønsker at udvikle dine sociale kompetencer i samspil med andre. 


Om du har særlige udfordringer, er personlig nysgerrig, ønsker at udvikle særlige kompetencer eller oplever angst, rastløshed, depression, vrede, frustration eller stress, kan et gruppeforløb måske være noget for dig.

Gruppeterapi er en intensiv psykoterapeutisk metode, hvor en lille gruppe mennesker mødes regelmæssigt –  eksempelvis hver tirsdag aften en gang om måneden, for at tale om problemer og dele tanker og følelser med hinanden.

 

Gruppen ledes af en erfaren og uddannet psykoterapeut, hvilket hos all-about-people er Boa.

Gruppeterapi er vældig velegnet til at hjælpe deltageren til at blive mere opmærksom på hvordan ens følelser, holdninger og tankebaner kan virke fremmende eller hæmmende for ens psykiske velbefindende og ens samvær og kommunikation med andre mennesker.


Gruppeterapi fokuserer på den enkelte deltagers problemstillinger, men der fokuseres også på de processer som udspiller sig imellem deltagerne mens man er i gruppen. Det tilstræbes at deltagerne har nogenlunde samme problemstillinger og forudsætninger, således at man kan ”spejle sig” i hinandens fortællinger og udveksle følelser og erfaringer.


Hensigten med gruppeterapi er at hjælpe mennesker med:

  • Bearbejdning af følelsesmæssige vanskeligheder eller svære situationer
  • Afklaring af personlige problemer eller udfordringer
  • Fremme den personlige udvikling og opnå et mere tilfredsstilende liv

Forudsætningen for at deltage i gruppeforløb og for at sikre gruppens umiddelbare vitalitet, skal der være en afklarende samtale med mig, så der gensidigt sikres, at du ”passer ind” i den aktuelle gruppe og om den kan imødekomme dine behov og forventninger. 

Gruppeterapi virker gennem fri og åben samtale, hvor det tilstræbes at den enkelte deltager så frit som muligt giver udtryk for sine følelser, tanker og fantasier. Emnerne for gruppens samtale opstår spontant i gruppen, når deltagerne deler oplevelser og spørgsmål fra deres dagligdag. Det væsentlige er at indhold giver mening for deltagerne, så alle får mest med sig hjem.

 

Deltagerne kan opmuntre, give støtte eller konstruktiv kritik, samt dele deres egne tanker, forestillinger og følelser i forbindelse med det der bliver sagt. På denne måde kan det enkelte gruppemedlem opleve, at han eller hun ikke er alene med sine oplevelser. Jo mere man engagerer sig i det der foregår i gruppen, jo mere får man selv ud af det.

 

Gruppevejlederens opgave er at hjælpe deltagerne til at komme tydeligt og frit til udtryk og respondere venligt og relevant til hinanden, samt sørge for at gruppen holder en ordentlig tone og  rummet er trygt og sikkert at befinde sig i.

Jeg vil efter behov og relevans støtte gruppeprocessen ved at facilitere spørgsmål og ved at præsentere og tilbyde relevante terapeutiske redskaber. 

Et gruppeforløb kører typisk over et helt år med 7 mødegange, typisk månedlig mødegang i 3 timer fra kl. 16.30 til 19:30 og med sommer,-og juleferie. Gruppen vil bestå af 4-7 personer  sammensat ud fra interesser og udfordringer, man har tilfælles og som kan give den bedste dynamik for gruppen. 

Det forventes at deltagerne kommer til alle mødegange af hensyn til gruppeprocessen.  

 

Der er natuligvis fortrolighed og tavshedspligt i gruppen. Hvad der siges i gruppen, bliver i gruppen!

 

Der afregnes honorar ved hver mødegang og afbud skal, hvis muligt, gives i god tid, således at gruppen evt. kan finde en alternativ mødedato

 

Honorar for Gruppeterapi

Hvis du ønsker at deltage i en gruppe

gruppeterapi

Hver mødegang á 3 timer
600
00
KR.
  • Pris er pr. mødegang
  • Bindende tilmelding for alle mødegange af hensyn til gruppeprocessen. Ved fravær betales 250,-