aap-heart-logo-guld-grå

Boa

Erfaren terapeut med mange års erfaring i socialt og psykologisk arbejde

SÅ finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe.

“Min vej til at arbejde med mennesker og blive terapeut er kommet helt naturligt i takt med min egen personlige udvikling.”

All-about-people

Her tilbydes terapi til solo, par og grupper samt håndtering af stress

Velkommen til all-about-people, min psykoterapeutiske praksis, som har hjulpet klienter siden 2005. Med mine mange års erfaring inden for feltet, har jeg opnået ekspertise i at tilbyde en bred vifte af tjenester, herunder soloterapi, parterapi, personlig udvikling i grupper, mindfulness-kurser og løsninger til stresshåndtering.

 

Min tilgang til all-about-people er baseret på overbevisningen om, at hver person er unik, og man ved terapi og personlig udvikling kan løse mange af de mentale sundheds- og følelsesmæssige udfordringer. Jeg forstår vigtigheden af at skabe et sikkert og ikke-dømmende rum, hvor klienter kan føle sig trygge og hørt.

 

Jeg tror på at man med terapi kan fremme sunde relationer til os selv og andre. En af mine kerneinteresser er at udforske de dybe transformationer, som mennesker oplever, når de udvikler en dyb forbindelse med sig selv. Mine klienter lærer selvbevidsthed og selvaccept, og som et resultat skabe større overensstemmelse mellem deres ydre og indre verdener.

PSYKOTERAPEUTEN

Jeg er interesseret i menneskelige relationer og skabelsen af kærlige og trygge tilknytninger

Jeg har altid interesseret mig for samspillet mellem mennesker og hvordan vi sammen skaber en kærlig og tryg tilknytning indadtil os selv og udadtil til vores relationer. Det hænger nok helt naturligt sammen med at min egne opvækstvilkår var udfordret rent tilknytningsmæssigt. Jeg har derfor også selv gået i terapi inden jeg tog min psykoterapeutiske uddannelse.


Jeg er uddannet som Organisk Psykoterapeut – en 5-årig uddannelse med 6 internat kurser pr. år ved Organisk Psykoterapi Fyn 2006. Uddannelse var tilrettelagt med internatophold, hvor læring både var teoretisk og oplevelsesorienteret, og der var derfor bedre muligheder for at fordybe sig i lærings- og udviklingsprocessen.

Efterfølgende har jeg taget flere årskurser og er løbende i supervision.

Socialrådgiveren

indeni mig banker der et stolt socialrådgiver hjerte

Jeg blev uddannet som socialrådgiver i årene 1992-1995 på Den Sociale Højskole i Odense. Jeg har været ansat hos Odense kommune i over 15 år, hvor jeg grundlæggende arbejdede med ledighed og derudover borgere, i særdeleshed med kontanthjælpsmodtagere indenfor tidligere matchgruppe 4-5 med svært belastede problemer.

 

Jeg har tilegnet mig en viden og tilgang til det sociale arbejde, hvor jeg gerne vender problematikkerne på hovedet: Hvad er socialt arbejde, er det i orden at tage borgeren i hånden, hvad er dronning bag egen dør, skal jeg synes det er synd for borgeren eller skal jeg skælde borgeren ud.

 

Hvordan kan jeg være åben om mine metodikker, hvad stresser mig og hvordan kan jeg prioritere anderledes og sige til og fra. Det handler jo ikke kun om at sige fra, men i lige så høj grad om at sige til. Jeg har arbejdet både som socialrådgiver ansat af kommune, som konsulent, som koordinator og som projektleder.

Supervisoren

lad os finde ind til det som virker og giver mening

Jeg er uddannet og certificeret supervisor  fra  Den Sociale Højskole i Odense  i 2002. Jeg  tilbyder supervision til andre terapeuter for vedligeholdelse af deres faglige perspektiv og for udvikling af deres egen reflektion over hvordan de som person påvirker og optimerer den terapeutiske proces og alliance med klienten.

 

Hertil tilbyder jeg supervision til socialfaglige  medarbejdere. Som supervisor yder jeg uvurderlig støtte til medarbejderne gennem rådgivning, der fokuserer på at frigøre deres uudforskede potentiale og forbedre deres færdigheder. Derudover tilbyder jeg vejledning for at sikre acceptabel delegation af opgaver, der passer til styrker og evner hos hvert teammedlem. 

 

Det er min passion at hjælpe enkeltpersoner med at nå deres fulde potentiale og jeg tilbyder kvalificeret vejledning og støtte til arbejdsgiver og -styrken.  Jeg er engageret og iderig i mit arbejde og jeg vil samarbejde med dig for at sikre, at dit team maksimerer deres evner og opnår succes.

Mindfulness i skoven

mindfulness instruktøren

Mindfulness udvikler venlighed, accept og større tolerance overfor ubehag

Siden jeg blev uddannet som mindfulness instruktør i 2017 har jeg afviklet 8 ugers kurser  i MBKT – MindfulnessBaseretKognitivTerapi, ligesom jeg har udviklet mit eget lille feel good hold:”Body & Mind In Peace”, hvor det drejer sig om at slippe tankerne om bør, skulle og kunne og falde helt ned i kroppen. 

 

Kort sagt, handler det om accept af det som er, og bare give efter og give slip i de mentale, følelses- og kropslige  spændinger.

StressCoach

Når modellen er underordnet det unikke individ

I mine arbejdsår som socialrådgiver interessede jeg mig meget for trivsel på arbejdspladsen og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Det førte til at jeg i 2011 blev certificeret stresscoach ved Bjarne Toftegaard og derefter certificeret i Stress Profilering ved Winmar. I flere perioder coachede jeg mine kolleger fra andre afdelinger i Odense kommune og denne erfaring har jeg medbragt ind i mit nuværende arbejde som psykoterapeut.


Det er arbejdsgiver og ledernes ansvar at skabe en positiv og støttende kultur, hvor medarbejderne trives og kan udfolde deres potentiale bedst muligt. Men trivsel er også et individuelt ansvar, som i ligeså høj grad et fælles ansvar. Den enkelte medarbejder kan gøre meget for at forbedre trivslen, men det vil aldrig kunne stå alene. 


Trivsel handler egentlig om at skabe et arbejdsmiljø, hvor man som medarbejder føler sig værdsat, respekteret og motiveret til at yde deres bedste. Det omfatter både den fysiske og psykologiske tryghed, som opleves i det daglige arbejde.