Stress Håndtering OLD

Samtaler er også smil og de gode aha opdagelser - heldigvis. Det er rart at kunne ventilere med smil især når vi bevæger os i de mere alvorlige emner.

STRESS

Vi rammes alle af den usunde stress på et eller flere tidspunkter i vores liv.

Stress kan udløses af pres i dit arbejdsliv såvel som i dit privatliv. Der kommer  heldigvis større og større opmærksomhed på, hvordan vi kan forebygge og behandle  stress. Det er dog stadig et tabu at snakke om, når det er én selv, som konkret er ramt af stress og dens følgevirkninger. Vi føler det som et nederlag og får ofte ikke den rette hjælp i tide.

 

Tag dig selv alvorligt - lyt til dit netværk, når de bekymrer sig om dig - få den rette hjælp - vær åben.


Det er de færreste, som selv kan komme godt igennem en stress periode. Uanset om du sygemeldes helt, delvist eller slet ikke er det utroligt vigtigt, du får en god stressbehandling og der bliver lavet nogle gode og realistiske aftaler for hvordan du kan vende tilbage til arbejdet/ komme tilbage til  dit gamle funktionsniveau.

Stress er også en naturlig reaktion og ressource.

Vores organisme er indrettet så sindrigt, at vi i "oplevede" pressede situationer, "skaber" os en tilstand, hvor vi kan yde noget ekstra. Der bliver prioriteret mellem kroppens funktioner, således vi tilfører ekstra ressourcer til vores muskler eller til vores mere mentale områder.


Vi lever i en moderne teknologisk tid, hvor vi bruger flere og flere mentale ressourcer. Vi bruger mere og mere hjernen fremfor vores muskler. Samtidigt reagerer vi i højere grad på de forskelige følelsesmæssige forventninger som ligger til os, og de er efterhånden ikke kun i vores private liv, men også i vores arbejdsliv.


Når vi reagerer med stress, handler det i første omgang om, at kunne yde noget ekstra i en given presset situation på arbejde eller hjemme i familien eller i netværket. Desværre sker der ofte det, at vi oftere og oftere kommer i pressede situationer eller at vi ikke kommer ud af den pressede situation igen. Vi får ikke sat vores grænse og vi får ikke brændt de ophobede stress hormoner af. Jo mere fysisk arbejde vi har, jo flere stress hormoner bliver brændt af. Dermed selvfølgelig ikke sagt en håndværker ikke kan blive stresset.


Da vi levede under mere primitive tilstande, handlede det primært om, at kunne skabe ressourcer til flugt eller til kamp, i situationer, som vi oplevede omhandlende "liv og død".


Hos dyr, for eksempel, katten efter musen, vil begge være i en stress tilstand. Katten mobilserer ressourcer til jagten og ved at være parat til angreb. Musen mobilserer ressourcer til kamp eller flugt, her naturligvis flugt. Blod, sukker, -kort sagt- energi rykker til musklerne, så musen kan løbe hurtigt. Samtidigt med at katten jager musen og musen flygter, vil der i den kropslige aktion blive brændt stresshormoner af.


Desværre er det ofte, at vi mennesker ikke får brændt stress hormonerne af og her bliver stressen en usund tilstand. Det er ikke en forbigående tilstand, men en varig tilstand.


Når kroppen ophober stress hormoner, reagerer den med både fysiske som psykiske symptomer / stress signaler.

Ignorerer vi disse signaler kan tilstanden udvikle sig og vi kan blive syge, - alvorlig syge.


Se  mere om stress symptomer / krops signaler  TRYK her eller  vælg underpunkter i menuen øverst på siden.


Er du i tvivl om hvad dine kropssignaler betyder, så opsøg din læge. Handler det om stress er du velkommen til at kontakte mig for afklaring af, hvilken behandling der vil være relavnt for dig.


Copyright © All Rights Reserved