Grupper

Copyright © All Rights Reserved

Jeg etablerede en personlig udviklingsgruppe for kvinder i foråret 2018.

Som udgangspunkt arbejder vi  med det som rør sig i gruppen fra gang til gang, -det som giver mening for den enkelte. Der vil også kunne arbejdes med specifikke emner efter ønske. Det kan for eksempel være det personlige udtryk. Det kan være kommunikation, ordvalg-føletone-kropssprog. Det kan være forsvar, egenomsorg, underhund og overhund, skyggesider, introvert og ekstrovert personlighed, følelsesmæssig tilgængelighed, parforhold, mindfulness osv.

I gruppen veksles der mellem små individuelle sessions, med udveksling mellem gruppedeltagerne, med gruppedynamiske processer og med krop.

Når vi arbejder terapeutisk i gruppe er det af stor betydning at man kan genkende sig selv i andre og andre genkender sig i dig. Det har altid stor betydning at man kan genkende sig selv i andre og andre genkender sig i dig. Det har altid stor betydning at opdage at andre også har deres personlige arbejde at kæmpe med, nyde godt af og udvikle sig ved.

Vi starter hver gruppegang med lidt krop / nærværstræning.


Vi mødes 1. tirsdag i måneden i tidsrummet 18.30-21.30


Pris: 400,-kr. pr.mødegang.


Sted: Munkebo eller Odense alt efter tilmelding (kun 20 min.afstand i bus/bil)


Bindende tilmelding for minimum 8 mødegange af hensyn til gruppeprocessen.

Gruppen vil have plads til maksimalt 6 kvinder.

Der er løbende optag.


Kontakt mig endelig ved interesse og hvis du har spørgsmål.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Grupper både i Munkebo og Odense


Jeg afholder jævnligt gruppeforløb.  Tema for grupperne kan omhandle

kommunikation, personlig udvikling,  krop & psyke, stress,   angst og/eller

depression.

Grupperne ligger almindeligvis på maksimalt 6 deltagere, så der  kan op-

stå et  tillidsfyldt rum med tid til den enkelte og til gruppeprocessen. 

Der er almindeligvis også formøde med hver enkelt inden endelig aftale.

 


For nogle gruppe forløb sidder vi på stole og for andre forløb sidder vi nede på madrasser.  Der er pauser og der er fri kaffe/the og vand.

Der   er for alle gruppe forløb 3 fælles regler. Den ene er tavshedspligten, som gælder alle i gruppen,  den anden er at vi har respekt for hinanden og den tredie er, at det er mig som er mødelederen.


Det mest givende ved at deltage i et gruppe forløb er uden tvivl det som man giver og modtager fra de andre gruppe deltagere. Det viser sig gang på gang,   at det som folk oplever mest givende er at  møde ligestillede, samt at opdage at man ikke er den eneste med lige præcis de svære tanker og følelser, man selv tumler med.

Min opgave er som skrevet at være gruppe leder og det betyder blandt andet, at jeg har ansvaret for at der er plads til alle. Samtidigt vil jeg videregive min faglige viden, når det er relevant.


Under gruppe samtalen udveksler gruppe deltagerne de udfordringer de står med, de glæder og de erfaringer, de har for at bedre trivslen fysisk, psykisk og socialt.

Gruppe samtalen vil altid starte med en kort runde, hvor alle melder ind hvordan de har det og hvad de er optaget af i nuét.

Der vil under gruppe forløbene forekomme kropslige øvelser, når det er relevant.


Du er meget velkommen til at kontakte mig for et formøde, hvis du er blevet interesseret eller nysgerrig på flere oplysninger.


Jeg vil se frem til at møde dig.


Min baggrund for at afholde gruppe forløb fagligt  og personligt er  flere års gruppe forløb dels  fra  egen  praksis og  fra TUBA, samt  fra   Organisk Psykoterapi/Fyn/ udd./kurser.


Jeg nyder gruppe forløb,   fordi der er så stærke helende kræfter i gruppe dynamikken.


På kærligt gensyn

Boa