Terapi

All about people

Double-click here to add your own text.

-kommunikation som forløser og forandrer !

Terapi i Odense                                                                                        Terapi i Munkebo                                                                                 Terapi i Odense                             

TERAPI I ODENSE


Mange vælger at gå i terapi, når de oplever mistrivsel og stress belastninger. Mange finder det lige så naturligt at søge hjælp og bedring, når der er problemer omkring det pyskiske liv, som når der er problemer omkring det fysiske liv.

 

Psykisk mistrivsel kan udspringe fra  følelsesmæssige kriser som skilsmisse, afskedigelse, arbejdspres, flytning, sygdom og andre udefrakommende begivenheder. Det kan også skyldes indefrakommende processer og mønstre udviklet over kort eller længere tid og måske startende helt i barndommen.

  Om det er udefrakommende eller indefrakommende faktorer eller sandsynligvis en blanding af begge forhold, kan reaktioner blive angst, depression, udefinerbare smerter, social isolation, fravær af kærlige relationer, blufærdighed og skam og/eller man overbebyrder sig  med arbejdsopgaver og lignende pres.   


Det er blevet mere almindeligt at gå i terapi !


De fleste oplever at psykisk mistrivsel viser sig/bliver forværret i relationer til andre og mange begynder at isolere sig og opleve sig følelsesmæssig ensom. Mange oplever problemer i deres parforhold og mange oplever besvær med at komme ordentligt til udtryk i de nære relationer.

De fleste har besvær med at give udtryk for deres  vrede, glæde, sorg og/eller lyst.


Ved du at dødsangst også handler om angsten for at leve livet ?


 

Du behøver ikke at være alene med din psykiske mistrivsel og der er hjælp at hente. Mange oplever bedring alene bare ved at tale med en terapeut og samtidigt kan du få større forståelse for dig selv og dine reaktioner og ikke mindst redskaber til at forandre  din situation.


Langt de fleste oplever en bedring allerede efter de første 2 samtaler !


De personer som kommer i terapi hos mig   kommer med symptomer/problemer  som:

 

 

ANGST kan vise sig som hjertebanken, åndenød, svimmelhed, ondt i maven, koldsved, en følelse af ikke at

være til stede i sig selv, dødsangst, nervøsitet, udefinerbare smerter mv.

Der er rigtig mange mennesker, som oplever angst uden egentligt at vide det er angst det handler om.

DEPRESSION Oplever du, at dagene bliver mere triste og at du får lettere til tårer ? Er du begyndt at miste lysten til at lave aktiviteter sammen med andre og har du generelt mistet noget af livsgejsten, kan du være på vej ind i en depression, - måske har du været i depressionen længe, men har indtil nu formået at holde skansen og ignorere din mistrivsel.

PROBLEMER I RELATIONERNE Det kan være i parholdet, til forældre, søskende, børn, venner og kolleger..

Det  handler oftest om kommunikationen. Det kan handle om jalousi og mistillid. Det kan handle om, at du har svært ved at komme til udtryk og få andre fortalt, hvad du mener og føler. Det kan handle om, at du bliver nervøs  nervøs i sociale sammenhænge. Måske oplever du, at du lettere bliver irriteret og vred for tiden eller måske har du mistet troen på at du nogensinde skal finde den eneste ene....


Uanset hvordan vi oplever mistrivsel handler det om at der ikke er overensstemmelse mellem vore indre liv og den ydre verden, overensstemmelse mellem vores ønsker for livet og den måde vi lever livet på - frivlligt eller tvunget.


 Kemien mellem terapeut og klient er vigtigere end den terapeutiske retning !Der er også flere som vælger et terapeutisk forløb som et led i deres personlige udvikling og fordi de ønsker større kvalitet i deres livsudfoldelse.


Når man skal vælge sin terapeut viser alle undersøgelser at det vigtigste element for at skabe  en succesfuld terapi er kontakten mellem terapeut og klient. Det er altså vigtigt at kemien er i orden og det bærende i behandlingen er faktisk  kontakten og ikke den terapeutiske retning man vælger.


Mit arbejde er et samarbejde med dig og terapien vil altid tage udgangspunkt i det behov du møder frem med og vil altid blive afstemt efter  hvor energien har sit frie flow og dermed følge den åbenhed, der er i din organisme.  Jeg arbejder altid dér,  hvor der er energi og med det som betyder  noget i netop den nutid/situation,  du befinder dig i.


 

 

Jeg tilbyder dig og er kendt for mit autentiske nærvær og min oprigtige interesse i at følge dig i dit personlige arbejde.

 Terapien kan foregå i et individuelt forløb, - det kan foregå som parterapi og det kan foregå i gruppe.


Min terapiform er bredt inspireret og jeg tager primært udgangspunkt i organisk psykoterapi.


Hvad er organisk psykoterapi ?

Copyright © All Rights Reserved