Om

All about people

-kommunikation som forløser og forandrer !

Hvad siger

de andre ?

Individuel terapi

"Jeg vil bare sige dig tusinde tak fordi du gør så meget for mig og min familie.

Du har virkelig fået hjulpet min mor rigtig rigtig rigtig meget på vej, hun er så glad,  og så fuld af energi når vi er sammen nu.

Du har virkelig givet vores mor selvtillid og mod på at tage livet til sig.

Og det vil vi gerne takke dig rigtig meget for."

Kæmpe knuser fra 2 piger som selv har været i forløb


Stress håndtering

"Jeg gik til et foredrag om stress, som Boa afholdte og fordi jeg igennem lang tid havde haft det dårligt og havde forskellige stress symptomer og dårlig psykisk trivsel. Jeg gik med aftale om en personlig samtale.

Man tænker lidt om hun kan læse ens tanker, da hun rammer hovedet på sømmet hver gang og ved hvor hun skal fremprovokere ens indre til at få det bedre. Jeg er kommet meget mere i Balance med mig selv, efter et forløb på 8 måneder. Det er klart at anbefale, hvis man går og ikke har det godt psykisk."

Michael S.


Gruppe forløb

"Jeg har deltaget i en af aftengrupperne og har nydt at være samme med andre mennesker, som er nysgerrige på personlig udvikling. Det er dejligt med nogle timer til fordybelse og til nye indsigter. Det er livsgivende at være sammen med andre mennesker, hvor vi kan tale om os selv på et følelsesmæssigt plan og hvor vi kan dele vores erfaringer og livsoplevelser."

Hanne I.


Kursus

"Jeg deltog i et kursus omkring konflikthåndtering og jeg blev vældig udfordret på, hvem der har ansvaret for konflikt løsningen. Jeg har altid ønsket min mand ville sige og gøre sådan og sådan. Det væsentlige, jeg nu skal fokusere på er, hvad jeg kan gøre anderledes. Ja, der blev jeg noget overrakset og det tog sin tid helt at forstå, jeg selv må tage ansvar og at jeg ikke kan lægge skyld og ansvar over på andre folk."

Stine A.

Psykoterapeut                         2006


Mindfulness instruktør         2017


StressCoach                             2011


Supervisor                               2002


Socialrådgiver                         1996


Frivillig                   1989-1996, 2013, 2014, 2015

BOA                       (Susanne Boa)

Psykoterapeutisk klinik i Odense 

Siden 2005 har jeg haft egen psykoterapeutisk praksis, hvor jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og personlig udvikling i gruppe, mindfulness kurser, samt stress håndtering. 

I dag arbejder jeg primært som psykoterapeut og jeg holder også foredrag og lydaftener. Se mere under Kurser & foredrag og Lydaftener.


Jeg er uddannet Organisk Psykoterapeut, en 5 årig uddannelse med 6 internat kurser pr.år. Jeg er uddannet ved  Organisk Psykoterapi Fyn -2001-2006. Efterfølgende har jeg taget flere årskurser og er løbende i supervision.


For videre information se www.organiskpsykoterapifyn.dk


Herudover er jeg certificeret StressCoach v. Bjarne Toftegaard og certificeret i Stress Profilering -  en uddannelse gennem Odense kommune og  v. Winmar.


Senest er jeg uddannet mindfulness instruktør.


Supervisior

Jeg har gennem de sidste 9 år arbejdet med supervision af medarbejdere med fokus på frigivelse af potentiale og udvikling af kompetencer, samt korrekt match medarbejder og opgavesæt.


Jeg har gennem 15 års ansættelse i det kommunale system, overvejende arbejdet med borgere med svært belastede problemer udover ledighed - i særdeleshed kontanthjælpsmodtagere indenfor tidligere matchgruppe 4-5. Jeg har oparbejdet en viden og tilgang til det sociale arbejde, hvor jeg gerne vender problematikkerne på hoved - hvad er socialt arbejde, er det i orden at tage borgeren i hånden, hvad er dronning bag egen dør, skal jeg synes det er synd for borgeren eller skal jeg skælde borgeren ud. Hvordan kan jeg være åben om mine metodikker, hvad stresser mig og hvordan kan jeg prioritere anderledes og sige til og fra. Det handler jo ikke kun om at sige fra, men i lige så høj grad om at sige til.


Jeg er uddannet via Odense kommune gennem et årskurus på Den Sociale Højskole.


Socialrådgiver

Socialrådgiver/konsulent.

Odense kommune - undervisning af dagpengemodtagere.

Undervisning, vejleding og coaching omkring CV, Jobansøgning Jobsøgning, Jobsamtalen. Målgruppen ledige faglærte over 30 år.


Socialrådgiver / Jobkonsulent.

Odense Kommune, afklaring og undervisning af sygedagpengemodtagere.

Socialrådgiver og jobkonsulent for sygedagpengemodtagere med henblik på afklaring af deres arbejdsevne, funktionsevne og hvor der blev udarbejdet skriftlig afmelding med anbefaling om fremtidig forsørgelse og/eller indsats. Der var tale om praktisk afklaring i form af samtaler og praktikforløb hos interne eller eksterne virksomheder og i tæt tværfagligt samarbejde med psykolog og sociallæge.

Herudover forestod jeg undervisning med gruppecoaching og konflikthåndtering for sygedagpengemodtagere henvist til aktivering.

På samme arbejdsplads oprettede jeg og deltog i en trivselsgruppe bestående af tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, trivselsvejleder og stresskonsulent.


Socialrådgiver / jobkonsulent.

Odense kommune, eget projekt for kontanthjælpsmodtagere.

4 ugers motivationsforløb for kontanthjælpsmodtagere under 30 år med psykosociale barrierer. Afklaring af egentlig barriere og overvindelsesmulighed. Udarbejdelse af handleplan; uddannelse, job, behandling, vægttab o.l.


Socialrådgiver / faglig koordinator.

Odense kommune - afklaring af kontanthjælpsmodtagere.

Socialrådgiver og afklaringsmedarbejder for kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 4-5, her iblandt misbrugere, sent udviklede, samt socialt og psykisk skrøbelige personer.Klienterne blev henvist med henblik på afklaring af arbejds- og funktionsevne . Socialrådgiverne havde selv myndigheden, således der kunne indstilles direkte til løntilskud, fleksjob eller pension såfremt klienterne ikke kunne revisiteres til det ordinære system, hvilket forekom meget sjældent.

Opgaven var således udredning af de eksisterende barrierer og afklaring af, hvordan disse barrierer, om muligt, kunne overvindes.Redskaberne var individuelle samtaler, gruppeforløb, undervisning, sundhedsfremmende aktiviteter, samtale med sociallæge og/eller psykolog. Tæt tværfagligt samarbejde mellem social- og sundhedsfaglig personale. Om muligt iværksættelse af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, herunder støtte- og behandlingstilbud, opfølgning og håndholdt støtte.

Jeg havde som faglig koordinator til opgave at beskrive målgruppen og have den koordinerende funktion i forhold til samarbejde med social- og jobcenter. Endvidere havde jeg fokus på de daglige opgaver og gav faglig sparring til projektets medarbejdere, udførte kontrolopgaver, sikrede faglig korrekt sagsbehandling og metodeudvikling, sikrede vidensdeling og implementering af ny lovgivning.


Jeg er uddannet socialrådgiver på Den Sociale Højskole - Odense, en 3 årig uddannelse i årene 1992-1995

Copyright © All Rights Reserved